წესდება

16 აპრილი 2020

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ინსტიტუტი (IDIT) არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სფეროში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად დანერგვას, ამ კუთხით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას ისახავს მიზნად.